Proces potrjevanja dokumentov

Čakalna vrsta

Čakalna vrsta v potrejvanju je preglednica aktivnosti v potrjevanju. 


 


Na vrhu preglednice si lahko nastavimo filter, katere aktivnosti nam bo prikazovalo:Za aktivno eno ali več kljukic, na preglednici vidimo ustrezne aktivnosti.Katere informacije dobim na gumbu Nivoji potrjevanja?

V čakalni vrsti potrjevanja dokumentov lahko ob kliku na gumb Nivoji potrjevanja , dobimo informacijo pri kateremu potrjevalcu (referentu) se določen dokument nahaja ter v kakšnem stanju je dokument. Skrbnik potrjevanja in zadnji potrjevalec vidi statuse potrjevanja za celoten dokument (za vse potrjevalce), potrjevalec (ne zadnji!) pa samo za svojo aktivnost.Katere podatke lahko vidimo v OLAP tabeli potrjevanja in kako do nje dostopamo?

Do OLAP tabele v potrjevanju dokumentov dostopamo preko čakalne vrste potrjevanja, kjer kliknemo na gumb  v desnem zgornjem kotu.


Izbermo za katera leta bomo pregledali podatke in na potrdi se nam odpre se nam okno s podatki, katere si razporedimo glede na to, kakšne podatke potrebujemo. V spodnjem primeru nam OLAP tabela ponudi s podatkom v kolikšnem znesku je določen potrjevalec potrdil določen dokument (prejeti ali izdani račun ter številko računa) v določenem letu.Kako se lahko potrjuje NETO znesek prejetega računa?

Tako imenova neto potrjevanje računov je omogočeno za potrjevanje prejetih računov.

Potrjevanje NETO zneskov prejetih računov vklopimo tako, da na skupini podpisnikov damo kljukico na gumb Neto znesek iz prejetega računa.Če hočemo potrjevati NETO zneske prejetih računov, mora biti izpolnjen zavihek Davki na prejetem računu. Samo potrjevanje poteka po enakem postopku kot običajno potrjevanje dokumentov.


Kako zamenjamo potrjevalca delnega zneska brez brisanja računa iz potrjevanja?

Skrbnik potrjevanja v čakalni vrsti potrjevanja dokumentov lahko izvede zgoraj omenjeno aktivnost.


Skrbnik potrjevanja lahko zavrnjen dokument pošlje v potrjevanj drugemu podpisniku, brez da bi moral brisati iz potrjevanja celoten dokument.

V čakalni vrsti ima Skrbnik potrjevanja sporočilo, kjer prebere razlog zavrnitve.Postavimo se na vrstico ter kliknemo na gumb Nivoji potrjevanja.  Odpre se nam okno z informacijami.Tukaj nato kliknemo na gumb Dodaj aktivnost . Odpre se nam okno, kjer vnesemo aktivnost (potrditev delnega zneska/potrditev celotnega dokumenta) ter potrjevalca (ponudi nabor vseh potrjevalcev).Po kliku na gumb Potrdi , se nam dodana aktivnost zabeleži v Nivoje potrjevanja.
Novo dodani potrjevalec lahko sedaj dokument vidi v svoji čakalni vrsti potrjevanja, ker lahko dokument potdi ali pa zavrne.V tem prispevku