Verzija 2022.17.004

iCenter

  • Odpravljena je težava pri prepisu podatkov iz iCentra v podatkovno skladišče za potrebe Power BI

OPZ Obračun plač zaposlenim

  • Dopolnjena priprava obračuna ter vnos obdobij dela v tujini v obračun in šifrant zaposlenih za detaširane zaposlene.
V tem prispevku