Registracija časa - Izračun prihodov na delo

Splošno o nastavitvah Prihodov na delo

Izračun števila prihodov na delo se izvede v 3 koraku evidence prisotnosti. Izračun je odvisen od nastavitev, ki jih uredimo  na nastavitvah evidence prisotnosti.

 

Izračun prevoza glede na število dni prisotnosti

Nastavitev

Izračun

V 3. koraku se v analizi lahko enostavno preveri kako program predlaga izračun števila prehran.

Izračun prevoza glede na mesečni seštevek prisotnih dni

Nastavitev

Izračun

Za razliko od prejšnjega primera je tu v izračun prevoza na delo upoštevana tudi prisotnost delo na terenu.

Izračun prevoza - upoštevanje službene poti

Nastavitev

Izračun

Primer A

Za 10. je bila v okviru urnika evidentirana prisotnost in službena pot. Zaradi tega je program za 10.predlagal prevoz. 9  bila evidentirana samo službena pot, zato prevoza ni predlagal.

Primer B

Za 10. je bila v okviru urnika evidentirana prisotnost in službena pot. Zaradi tega je program za 10.predlagal prevoz. 9  bila evidentirana samo službena pot. Ker se je pri izračunu zahtevalo da se upoštevajo tudi službene poti  

zato je program ob istih podatkih registracije časa dodal še en prevoz glede na primer A.

Izračun prevoza glede na mesečni seštevek ur rednega dela/ure na dan zaposleni

Nastavitev

Izračun

Ker v tem primeru izračunavamo število prevozov na mesečnem zbiru, lahko preverimo izračun prevoza v analizi priprave obračuna.

V mesečni seštevek se upošteva redno delo, službeno potovanje in delo na terenu.

80+16+8 =96 /8 = 12

Izračun prevoza glede na vse prisotnosti

Nastavitev

Izračun

Poleg dni, ko je bila 8 urna prisotnost program upošteva tudi dan, ko je bila prisotnost le 1 minuto

Izračun prevoza glede na lokacijo

V primeru, da se za registracijo časa uporablja več terminalov ali pa, da je omogočena izbira lokacije preko spletne prijave, program lahko izračuna več različnih prihodov na delo glede na prvo zabeleženo lokacijo v dnevu

Nastavitev

1. V nastavitvi evidence prisotnosti.

2. V šifrantu strank- stranka uporabnika.

3. Na zaposlenem.

Na zaposlenem izpolnimo podatke o lokacijah, ki so na izbiro. Kilometri, ki so vpisani v relaciji pomenijo kilometre prihoda in odhoda skupaj.

4. Na terminalu.

Na vsakem terminalu vpišemo njegovo lokacijo.

Podatki

Iz analize registracije časa je razvidno da sta 2 prevoza za relacijo Ljubljana, 10 prevozov za relacijo Šempeter

Izračun

Izračun več prevozov v enem dnevu

Več prevozov v enem dnevu je možno izračunavati pri uporabi nastavitve urnika za deljen delovni čas.

Nastavitev

1. urnik

2. v nastavitvah evidence prisotnosti

V izračunih dodatkov med 2 in 3 korakom evidence prisotnosti je podatek koliko mora minimalno znašat prisotnost v drugem delu, da se dodatek sploh izračuna.

Podatki

Zaposleni je v tekočem mesecu 2 dni prišel dvakrat v službo

Prvi dan je prišel ponovno v službo po 1 uri in 35 minut, kar ustreza pogoju za deljen delovni čas.

Drugič je zaključil z nočnim delom in ponovno isti dan prišel v nočno izmeno

Za dan je bila prekinitev daljša od nastavitve za deljen delovni čas, zato program ne bo izračunal dodatnega prevoza.

Izračun

V analizi evidence prisotnosti po dnevih

Je razvidno, da je dodaten prevoz izračunan samo za 2 dan

V pripravi obračuna je tako 16 predlaganih prihodov na delo

V tem prispevku