Evidenca prisotnosti - Ureditev 14.8 2023 iz delovnega dne v dela prost dan

Z ZOPNN-F se je določil tudi začasni ukrep na področju dela prostih dni, in sicer se ne glede na 2. člen Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji v letu 2023 kot dela prost dan v Republiki Sloveniji določi 14. avgust.


Pravico do odsotnosti z dela zaradi praznika oziroma dela prostega dneva ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 166. členu, in sicer ima delavec v skladu s tem členom pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih in mu je delodajalec v skladu s 137. členom dolžan izplačati nadomestilo plače, in sicer za tiste dneve in toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela. Nadomestilo plače torej pripada tistim delavcem, ki so na dan praznika oziroma na dela prosti dan razporejeni na delo in sicer na ta dan delali, pa zaradi praznika (oziroma dela prostega dneva) ne delajo


Pravica do odsotnosti delavca z dela zaradi praznovanja v skladu s 166. členom ZDR-1 pa ni absolutna, saj ZDR-1 v drugem odstavku 166. člena določa, da se lahko le-ta omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava dela zahteva opravljanje dela tudi na prazničen dan. V kolikor delavec tudi na ta dan dela, mu v skladu s prvim odstavkom 128. člena ZDR-1 pripada dodatek za delo na praznike in dela proste dneve, ki je v skladu z drugim odstavkom 126. člena ZDR-1 tudi sestavina plače.

14.8 2023 je potrebno v koledarju letos označiti kot praznik.

Za pravilno delovanje programa priporočamo, da se to izvede v več korakih, ki sledijo drug drugemu. Zaporedje korakov je odvisno od tega, katere programe uporabljate za obračun plač.

V primeru, da imate za vodenje prisotnosti samo evidenco prisotnosti morate urediti koledar.

Koledar uredite po naslednjih korakih:

 

Ko odprete koledar in izberete 8 mesec bodite pozorni na nastavitve, ki so že vpisane za 15.8.2023. Po popravku 14.8.2023 MORATA biti obe vrstici enako nastavljeni.

Z dvoklikom na vrstico odprete 14.08.2023.

Podatke popravljajte v vrstnem redu, kot so prikazani na spodnji sliki:

Po popravkih mora biti pogled na ta dan nastavljen tako kot je prikazano na spodnji sliki.

Podatek trajanje izmene in število izmen bo postal siv, ko boste umaknili kljukico na delovni dan in dali kljukico na praznik. Popravek potrdite s klikom na Potrdi. Po potrditvi sta 14. in 15. enako obarvana.

 

Ko je koledar urejen, odprite pripravo obračuna za 8 mesec.


V tem prispevku