Osvežitev cen in popustov po posameznem dokumentu

V računih in predračunih lahko za vse vrstice naenkrat spremenite/osvežite prodajne pogoje vezane na predlagane cene iz cenika in predlagane popuste iz Popusti/Stranke.

Na računih in predračunih je na voljo obdelava, ki osveži cene na že obstoječem dokumentu preko gumba spodaj in na naslednji način:Potrdite vprašanje:In glede na datum dokumenta in veljavnih cen v ceniku iz računa se obnovijo na vseh vrsticah cene in enako se izvede za predlagane popuste.

POZOR: v kolikor cene ročno vnašate in ne koristite cenikov in šifranta popusti za stranke, vam ta obdelava briše vaše vnesene podatke!

V kolikor na obstoječem dokumentu menjate šifro stranke/prejemnika se obdelava osveževanja cen sama predlaga:Ob potrditvi se izvede enaka obdelava kot pri ročnem zagonu.

V primeru menjave šifre cenika/cenovnega področja na posameznem dokumentu se tudi ponudi osveževanje cen.V kolikor potrdite se izvede prej opisan način spremembe cen.

V tem prispevku