Verzija 2022.09.003

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava pri prenosu podatkov iz Potnih nalogov, Obračuna storitev ali pri uvozu podatkov v Posredni vnos obračuna plač s čarovnikom  - podatki so se pravilno prenesli oziroma uvozili, se pa ni pripravil izpis statistike prenosa za kontrolo.

Fakturiranje

  • Odpravljena težava pri razvrščanju in filtriranju podatkov v preglednici računov/predračunov po številki, znesku za plačilo, in ostalih številčnih podatkih.
V tem prispevku