Verzija 2022.01.003

Obračun plač zaposlenim

  • Odpravljena težava s hitrostjo izvajanja uvoda v obračun.
  • Odpravljena težava s prikazom naziva vrste dohodka.

Večnivojski razpis proizvodnje

  • Izpisi - predvidena poraba metraiala; odpravljena napaka pri pripravi predloga naročil dobaviteljem.

RIP

  • Najava dobave logistu - spremenjen zapis podatka v polje G_EAND. Po novem se zapisuje SifraStrankeEAN iz stranke plačnika za stranko ki je vpisana kot komisionar na šifri skladišča. Če ne obstaja, deluje kot do sedaj. 
V tem prispevku