Dodajanje novih denarnih enot

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Denarna enota, kamor vpišemo podatke o denarni enoti.

Šifra – vnesemo šifro denarne enote. Priporočamo, da pri tem uporabljate mednarodne številske oznake, npr. tolar ima šifro 705.

Naziv – vtipkamo ime denarne enote.

Kratica – vtipkamo kratico, ki se uporablja za to denarno enoto, npr. SIT za tolar.

Enota – izberemo med 1 in 100.

Denarna enota – vpišemo šifro denarne enote, ki predstavlja denarno enoto za preračun preko Eura oziroma jo poiščemo v šifrantu denarne enote. Če ni preračuna pustim polje prazno.

Zaokroževanje – najprej določimo mejo, kjer se bo znesek računa, ki ga bomo izdajali strankam, in način zaokroževanja. Pri natančnosti zaokroževanja zneska računa lahko izberemo med 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. V sosednjem polju izberemo način zaokroževanja: navzgornavzdol ali normalno. Program predlaga 0,01 in normalno.

V tem prispevku