Materialno skladiščno poslovanje

Programska rešitev omogoča vodenje materialno skladiščenega poslovanje za materiale, polizdelke, izdelke in trgovsko blago v različnih tipih skladišč. Na nivoju artikla omogoča tudi vodenje zalog po serijah (serijskih številkah). Poleg knjiženja prometa nudi možnost obdelave inventur artiklov in nivelacijo vrednosti zalog. Pri vnosu prometa in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov.