Izpis šifranta skupin prodajnih provizij

Podatke iz šifranta natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb   - Tiskanje. Odpre se okno kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Šifra – vpišemo skupine, ki jih želimo natisniti. Če pustimo polja prazna, se izpiše celoten šifrant.

Razvrščanje - določimo kako bo izpis urejen (po šifri ali nazivu).

Izpis nastavitev - označimo  če želimo, da se izpišejo tudi nastavitve izpisa.

V tem prispevku