Uporaba polja Dokument in Osnoava za prevzem ob prejemanju blaga

Pogosto vprašanje se poraja pri uporabi polja 'Dokument' in polja 'Osnova za prevzem' ob prejamanju blaga.

S tem se soočimo že ob vnosu prevzema od dobavitelja, vsebina polj pa nas lahko spremlja vse do modula 'Prejeti računi' v primeru polja 'Dokument'.

Že ob postanku z miško na samem polju se nam prikaže nasvet o namenu polja.

Polje 'Dokument' je predvideno za vnos reference na dobaviteljevo dobavnico oz. naloga v primeru prevzemanja storitev.

Polje 'Osnova za prevzem' pa je namenjeno sklicevanju na ostale s tem povezane dokumente kot so npr... naše naročilo dobavitelju, pogodba o dobavi/sodelovanju ipd... V praksi naketerim uprabnikom ta del ni ključen in ga lahko 'preskočijo'. Za primer demonstracije tu vnesemo referenco na pogodbo (POG.25/2022)

V primeru kadar pa imamo prevzeme iz več naših naročil dobaviteljem pa se ob prevzemanu iz odprtih naročil dobaviteljem te informacije shranijo pod gumbom 'Naročila'.

Polji se ob knjiženju prevzema v pred-prejem prepišeta.

V kolikor pa ne uporabljamo prevzemanja od dobaviteljev in začenjamo naš prevzem blaga in materialov v pred-prejemih je nasvet za uporabo polj enak.

Izpolnjevanje teh polj nam namreč pride zelo prikladno pri povezovanju prevzemov s prejetimi računi.

Tu se namreč pojavita obe polji s pomočjo, katerih je povezovanje prejetega računa s prejemom močno olajšano.


V tem prispevku