Registracija časa - Potrjevanje ur

Namen potrjevanja ur

Potrjevanje ur vsebinsko ureja dva vidika urejanja ur.

  1. S potrditvijo ur vodja soglaša z zabeleženimi urami.
  2. Oseba, ki obračunava plače ima jasen signal, da so ure urejene in se lahko prenesejo v obračun plač.

Potrjevanje - vodja

Pred začetkom zaključevanja ur priporočamo uporabo pripomočka »Osveži podatke«

Tekoči saldo ur v levi zgornji preglednico in v desni zgornji preglednici za zadnji dan v mesecu morata  biti enaka. Načeloma sta ta dva podatka usklajena, če pa se je ure ročno dodajalo ali spreminjalo, je včasih potrebno osveževanje podatkov. Osveževanje na novo preračuna dejansko prisotnost NIKAKOR pa ne spreminja časa prihoda ali odhoda.

Masovno zaključevanje ur

Ure lahko zaključite za vse prikazane zaposlene naenkrat, tako da kliknete na gumb

Ko kliknete na gumb  (1) se vsi podatki na prikazani tabeli (2) zaključijo. Ko kliknemo na posameznega zaposlenega se prikaže kdaj in kdo je podatke zaključil. (3)  Vodja lahko podatke tudi odklene, spremeni in ponovno zaključi, vendar samo dokler niso podatki preneseni v evidenco prisotnosti(4).

Posamezno zaključevanje ur

Ure lahko zaključujemo posamezno za vsakega zaposlenega posebej.

Desni klik na vrstico zaposlenega 1

Nato na pogovornem oknu izberemo »Zaključi obračun zaposlenega« 2

Po zaključku je vidno kdaj in kdo je zaključil obračun

Odklepanje zaključenih ur

Zaključene ure lahko vodja odklepa, dokler te niso prenesene v evidenco prisotnosti. Odklepanje se izvede preko gumba  

Če želite odkleniti ure samo za posameznika, je potreba najprej preko filtra urediti tabelo tako, da je prikazan samo željen posameznik.

Po odklepu je na tak način sproščen za spreminjanje  samo izbran posameznik

V tem prispevku