Tiskanje seznama strank

Zapise iz šifranta stranke natisnemo na tiskalniku, tako da kliknemo na gumb Tiskanje (Ctrl+P). Odpre se meni, v katerem izberemo tip izpisa:

Izpis šifranta strank

Izpis dogodkov

V tem prispevku