Merske enote

Na dnu preglednice artikli je gumb  – Merske enote (Alt M), ki zažene okno za vnos šifranta merskih enot, ki omogoča tabelaričen vnos merskih enot.

Uporablja se za pretvorbo internih merskih merskih enot v mednarodne merske enote, ki so potrebne za poslovanje z e-slogom.

V preglednični del lahko vnesemo naslednje podatke:

Merska enota – vpišemo interno mersko enoto.

e-slog – vpišemo mednaredno oznako merske enote, ki se uporablja za eslog.

 

S pomočjo tipke Insert na vrstic, ki ima izponjeno šifra artikla dodamo v preglednico novo vrstico. S pomočjo tipk Control Delete na vrstici izbirišemo vrstico.

Z izborom  Zapri (Alt Z) – zaključimo z delom in se vrnemo v preglednico artiklov.

V tem prispevku