Napaka ob pripravi REK-O za plačo

V kolikor vam ob oddaji REK-O obrazca za obračun plače javi tako napako:

(podatki so informativne narave iz testne baze)

je to vzrok nove kontrole, ki jo je FURS uvedel na REK-O obrazcih, čeprav so se obrazci oddajali že več kot leto dni brez te kontrole. S FURS-a obvestila o novi kontroli žal nismo prejeli.


Najpogosteje se težava pojavlja v primerih, ko imate zaposlene:

  • ki imajo neenakomerno razporejen delovni čas, 
  • delajo krajši delovni čas ali 
  • so razporejeni na več delovnih mest (Javni sektor).

(podatki so informativne narave iz testne baze)

V našem primeru je v polju P01A Ure 173 ur, seštevek polj v M01 Št.ur + M02 Št. ur pa 174 ur.

Obrazec REK-O lahko oddate na dva načina:

1. Ročno popravite podatke na obrazcu v eDavkih in sicer tako, da na analitičnemu delu REK-O v rubriki M, v poljih M02 Št.ur, M03 Št.ur ali M04 Št.ur ustrezno zmanjšate število ur – najpogosteje prihaja do razlike 1 ure.

(podatki so informativne narave iz testne baze)

V kolikor vam napako javi pri več zaposlenih je potrebno vsak iREK ročno uskladiti za vsakega zaposlenega posebej. 

2. Počakate z oddajo REK-O obrazca do nove verzije

Do predvidoma petka, 12.4.2024, bomo podatke v P sklopu analitičnega REK obrazca pripravili tako, da do teh težav ne bo prihajalo. Dopolnitve bodo v novi verziji programa. Po namestitvi verzije ponovni obračun plač ne bo potreben, izvedli boste samo na novo pripravo obrazca REK-O in ga prenesli na eDavke. Ko bo verzija pripravljena, vas bomo o tem obvestili.

V tem prispevku