Obračun invalidnine v breme ZPIZ in obvezni zdravstveni prispevek

Z verzijo Saop 2024.03.001 oz. novejšo, smo dopolnili obračun plače v primeru obračuna Invalidnine in obveznega zdravstvenega prispevka, ko obračunate invalidnino in zahtevate povračilo od ZPIZ-a. 

Od obračuna plače za mesec april 2024 dalje in namestitvi zgoraj omenjene verzije, ročni popravki plačilnega naloga za zdravstveno zavarovanje (in poškodbe pri delu) niso več potrebni, saj se bo obvezni zdravstveni prispevek pravilno obračunal (ne bo razdeljen na vrsto obračuna, na kateri obračunate invalidnino). 

Prav tako bosta pravilno pripravljena temeljnica ter Zahtevek za ZPIZ. 

V tem prispevku