Verzija 2022.01.002

Obračun plač zaposlenim

  • Posredni vnos
    • Pripravljen pripomoček za vpis privzetih relacij zaposlenih na vrstice prevoza.
  • Redna delovna uspešnost v javnem sektorju
    • Urejen prikaz napake v primeru zneska ostanka na obračunu za obdobje do meseca decembra.

Dohodnina

  • Ročno vnešeni zapisi se pravilno prikazujejo na obvestilu o izplačanih prejemkih za rezidente in nerezidente
  • Med izvzete dodatke je možno izbirati šifri prejemka 1211 in 1212

Servisna dejavnost

  • Odpravljena nepravilnost pri formiranju računa iz servisnega naloga, ko fascikel v servisnem nalogu ni bil opdrt.
V tem prispevku