Verzija 2023.09.006

Dvostavno knjigovodstvo

  • Izpisi in pregledi - Ostali izpisi - Plačana realizacija po referentih; Odpravljena težava pri prikazu Neto zneskov in plačil v primeru predplačil. Za pravilen prikaz podatkov pri črpanih avansih, mora biti oznaka "konto davka" tudi na kontu skupine 195 – DDV od prejetih predujmov.

Večnivojski razpis proizvodnje

  • Šifranti - tehnološki postopki; pri dodajanju operacij v tehnološki postopek ni več težav pri dodajanju podatka o ID operacije. 
  • Knjiženje - delovni nalogi; pri dodajanju operacij v tehnološko sestavnico delovnega naloga ni več težav pri dodajanju podatka o ID operacije.

Materialno skladiščno poslovanje

  • Knjiženje - Predprejem: Odprava napačnega izračuna maloprodajne cene in odstotka popusta pri uvozu vrstic predprejema preko t.i. čarovnika za uvoz podatkov, do katerega je prišlo v predhodni verzi. V primeru izbora polnjenja prodajnih cen "iz datoteke", se podatka MPC in % popusta nista pravilno napolnila.
V tem prispevku