mojINFO - Evidenca prisotnosti - vodje

Osnovni vpogled v evidenco prisotnosti

Vodje imate v evidenci prisotnosti poleg možnosti vpisa lastnih ur tudi vpogled v ure zaposlenih in zbire opravljenih ur. Do podmenijev evidence prisotnosti dostopate s klikom na označeno puščico poleg napisa Evidenca prisotnosti.

 


Vse prisotnosti

Prikaz vseh ur za izbran mesec

Po kliku na meni vse prisotnosti in izbiri meseca se prikaže osnovni prikaz ur za vse zaposlene posameznega vodja. 

Seštevek ur za zaposlenega po posameznih dogodkih

S klikom na puščico pred zaposlenim se prikaže seštevek ur po posameznih dogodkih

 

Vpisane ure za posameznega zaposlenega

S klikom na  ime zaposlenega se pokažejo vpisi za posameznega zaposlenega za izbran mesec

 

Dogodki na določen dan

S klikom na puščico pred dnevom se pokažejo vsi dogodki za izbran dan

Podrobnosti vpisa za določen dan

S klikom na datum pa se odpre okno, kjer lahko vidite podrobnosti vpisa in po želji ta zapis spremenite.

Zbirnik ur

Meni zbirnik ur omogoča zgoščen prikaz ur za skupino ljudi posameznega vodje

 V levem delu tabele so osnovni podatki o zaposlenem razporeditvi v enote in posameznih vrstah prisotnosti.

Z drsnikom ki je na dnu tabele pa se lahko premaknemo v desni del podatkov, kjer so vidni tedenski in mesečni zbir ur

Podatke lahko z gumbom izvoz (1), ki je v desnem zgornjem delu tega pregleda enostavno izvozimo v CSV (Excel) tabelo.

Z dodatnim filtrom (2) je tudi omogočen enostaven pregled nad posamezniki in tedni, ko je bila opravljena prekoračitev ur.

V tem prispevku