Izvoz izračunanih cen v cenik artiklov

Z izborom gumba  (Izvoz podatkov) na preglednici Cenovne kalkulacije – sestavi zaženemo prepis izračunanih cen v cenik artiklov. Najprej se nam odpre okno Izvoz izračunanih cen v cenik.

V cenik

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, v katerega se bodo vpisale izračunane cene.

Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum začetka veljavnosti novo vpisanih cen v cenik.

Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum konca veljavnosti novo vpisanih cen v cenik.

Izračun cene

zaokrožitev – vpišemo oziroma izberemo na koliko bodo zaokrožene novo vpisane cene.

Način prenosa – izberemo kako naj se cene dodajajo v cenik. Izberemo lahko Dodajanje in popravljanje zapisov, ko neobstoječe zapise doda v cenik obstoječe pa spremeni ali Samo dodajanje zapisov, ki neobstoječe zapise dodaja obstoječe pa pusti nespremenjene.

V tem prispevku