2023.03.002

PRAC Knjiga prejetih računov

  • Uvoz prejetih računov: Odpravljena je napaka,ki se je pojavila ob uvozu prejetih računov (digitalni podpis ne obstaja).

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Posredno knjiženje - Uvoz podatkov - Uvoz VOD XML: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila pri knjiženju xml datoteke v posredno knjiženje.
V tem prispevku