2023.05.006

DK Dvostavno knjigovodstvo

  • Posredno knjiženje: Urejeno evidenčno knjiženje za neposredne proračunske uporabnike.

TDR Trgovina na drobno

  • Ob izdaji gotovinskega računa je zgornja meja omejitve za ceno postavke in vrednosti računa povečana. Gre za preventivno kontrolo v primeru, ko se pomotoma ali vpisuje ali poskenira črtno šifro v napačno polje.
  • Ko je vključena nastavitev kontrole predznaka količin ali ko velja maloprodaja brez zalog v sistemih TDR/MSP, se kontrola na avansne postavke ne izvaja.

Sociala, Zdravstvo in Obračun

Zdravstvo – Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice:

Skladno z ZZZS okrožnico MP št. 4/2023 so spremenjene podskupine inkontinenčnih pripomočkov. Pri predpisu MP za inkontinenco na mesečne zbirne naročilnice se po novem določajo enake podskupine za srednjo, težko in zelo težko stopnjo inkontinence kot na običajno naročilnico, to so podskupine od tri do pet (III - V) namesto dosedanjih podskupin sedem do devet (VII – IX). Spremembo vidite na izpisu naročilnice in pri objavi v online (stolpec Podskupina z drsnikom skrajno desno).

Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

Pri online branju zavarovanja in pri ostalih komunikacijah z ZZZS ONLINE sistemom program SZO zdaj uporablja posodobljene IHIS2 knjižnice. Le-te podpirajo delo z novimi osebnimi izkaznicami. To obvestilo je zgolj informativne narave, saj SZO v celoti podpira delovanje brez vstavljene uporabnikove kartice zdravstvenega zavarovanja. Nova osebna izkaznica namreč lahko zamenja zgolj KZZ (kartico zdravstvenega zavarovanja), ne pa profesionalno kartico.


V tem prispevku