Verzija 2021.13.002

Obračun plač zaposlenim

  • Pripomoček Poročilo ZAP-RSD in ZAP-SDČ


Kadrovska evidenca

  • Šifrant zaposlenih:
    • Popravki na preglednici delovna mesta po razporeditvi
    • Popravek na obvestilu o starosti čez 60 let 


Dvostavno knjigovodstvo

  • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - vnesi zapis: Urejena kontrola na vnos šifer temeljnic.
V tem prispevku