Dodajanje novih opisov

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli - opis, kamor vpišemo podatke o novem opisu artikla. 

Jezikovno področje - vpišemo šifro jezikovnega področja oziroma jo poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Šifra opisa – vpišemo oznako opisa artikla oziroma jo s klikom na gumbizberemo vrsto opisa (komercialni opis, opomba, tehnološki opis).

Opis – vpišemo tekst za izbrano vrsto opisa. Vnos podatka je obvezen.

V tem prispevku