Skupine popustov

Šifrant Skupine popustov je preglednica, ki prikazuje podatke o šifri in nazivu skupine popusta.

V tem prispevku