Dodatno polje za izbiro v analizi prijavljenih in koriščenih obrokov

Dodatno polje na izbiro v analizi prijavljenih in koriščenih obrokov

Od verzije 2023.03.002 naprej je v analizi dodana možnost pregleda otrok po skupinah iz zgodovine otroka.

Ta opcija nam omogoča, da prikazujemo otroka v pravi skupini, v primeru, če je otrok med mesecem zamenjal skupino.

Primer: imamo otroka, ki je 6.3.2023 zamenjal skupino.

 

V neposrednem vnosu prikazuje otroka že v novi skupini (ker v tem pregledu lahko prikažemo otroka samo v eni skupini).


S starejšimi verzijami je v analizi prijavljenih in koriščenih obrokov, otroka cel mesec prikazovalo v eni skupini (v našem primeru 8B). Od sedaj naprej pa lahko s pomočjo »Skupina iz zgodovine otroka« vidimo otroka po dnevih v pravi skupini.

V primeru, ko se omejimo na otroka, ki je zamenjal skupino med mesecem nas program opozori:V analizi imamo z novo verzijo na voljo dve izbiri skupin. »Skupina«  nam prikazuje otroka cel mesec v isti skupini ter nova izbira »Skupina iz zgodovine otroka«, ki prikazuje otroka v pravi skupini, če je le ta zamenjal skupino med mesecem. V primeru, da imate otroke, ki menjajo skupino med mesecem vam svetujemo, da na OLAP analizi namesto izbire »Skupina« izberete novo opcijo »Skupina iz zgodovine otroka«.

Na spodnji sliki je lepo razvidno, da je v stolpcu »Skupina« otrok cel mesec viden v skupini 8B, v stolpcu »Skupina iz zgodovine otroka« pa je od 1. do 5. v skupini 8A, od 6. do 31. v mesecu pa v skupini 8B.V primeru, da se omejimo na skupino v kateri je otrok, ki je med mesecem šel v drugo skupino nas program opozori:Ko vstopimo v OLAP analizo in smo omejeni na skupino 8001 (8A) nam v analizi ne prikazuje otroka »Šolar Osem«, ker je v neposrednem vnosu že v skupini 8B.


Za pravilen prikaz vseh otrok v pravih skupinah se v takem primeru na filtru ne omejimo na skupino 8001, ampak na skupini 8001 do 8002 (v našem primeru) oz. se ne omejimo na nobeno skupino ter izberemo prikaz »Skupina iz zgodovine otroka«  v OLAP analizi.V tem prispevku