Namestitev namenskega digitalnega potrdila za davčno potrjevanje računov

Namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov ima omejen rok veljavnosti. Zato je potrebno poskrbeti, da pravočasno pridobimo in si namestimo novo namensko digitalno potrdilo preden nam staro poteče. Trideset dni pred iztekom veljavnosti digitalnega potrdila, nas ob vstopu v program Saop iCenter to tudi opozori tako kot je razvidno iz spodnje slike.
 Za zagotavljanje spodaj prikazanega opozorila moramo imeti ustrezno posodobljeno verzijo programa.

 


Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčno potrjevanje računov

Namensko digitalno potrdilo pridobite na spletnem servisu eDavki (https://edavki.durs.si/). Postopek zamenjave digitalnega potrdila v iCentru z novim je prikazan podrobneje v nadaljevanju.
 
Učni video: Pridobitev namenskega digitalnega potrdila

Učni video: Prevzem namenskega digitalnega potrdila

(vir: https://edavki.durs.si)

Namestitev namenskega digitalnega potrdila za davčno potrjevanje računov v programu iCenter

Odpremo seznam poslovnih prostorov. Do njega dostopamo na zavihku Bližnjice -> Šifrant -> Poslovni prostori.

Operaterji, kateri nimajo nastavljenega varnostnega sistema za dostop do Poslovnih prostorov, imajo to polje sivo. V tem primeru je potrebno nastaviti varnostni sistem. In sicer mora operater imeti ustrezno pooblastilo:

Odpre se okno s seznamom naših poslovnih prostorov. V polju »Certifikat« vidimo prstni odtis starega certifikata, kateri je oziroma še bo potekel ( Prstni odtis je unikaten zapis sestavljen iz številk in črk vsakega certifikata. V vašem primeru je zapis vsekakor različen od tega prikazanega na spodnji sliki ). Ter datum 'Veljavno do:' Tukaj vidite do kdaj vam trenutno nastavljeni certifikat velja. Če datuma ni, potem nimate nameščenega ustreznega digitalnega potrdila. Nato kliknemo na gumb za uvoz certifikata:
  

Odpre se okno, kjer v prvo polje vpišemo pot, kje imamo digitalno potrdilo shranjeno in ime datoteke, kjer je digitalno potrdilo shranjeno. Lahko si pomagamo z gumbom na desni, kjer digitalno potrdilo enostavno poiščemo in kliknemo Odpri. V polje »Geslo« vpišemo geslo, katerega smo pridobili na eDavkih in smo ga že potrebovali za prevzem digitalnega potrdila:

Po vnesenem geslu kliknemo gumb »Instaliraj certifikat«, da se novo digitalno potrdilo namesti. V polju »Prstni odtis« se nam prikaže tudi zapis  prstnega odtisa novega digitalnega potrdila. V naslednjem koraku okno zapremo z gumbom »Zapri«. Na preglednici poslovnih prostorov se nato Prstni odtis digitalnega potrdila in datum 'Veljavno do:' osveži:


POMEMBNO  !

Opozorilo 1: Ustrezno novo veljavno digitalno potrdilo mora biti nameščeno na vseh računalnik, kjer bomo račune davčno potrjevali. Nameščen mora biti tudi na oddaljenih namizjih, če jih uporabljamo za dostopanje do programa Saop iCenter in tam davčno potrjujemo račune.

Opozorilo 2: Ko v šifrantu poslovnih prostorov zamenjamo digitalno potrdilo, moramo istočasno namestiti novo digitalno potrdilo tudi na vseh preostalih računalnikih, v kolikor jih imamo v uporabi več. V obratnem primeru na teh računalnikih, kjer digitalno potrdilo ne bo zamenjano z novim, izstavljanje davčno potrjenih računov ne bo več možno. Na preostalih računalnikih, kjer boste dodatno nameščali digitalno potrdilo, pa ni potebno nameščati preko iCentra in preko menija Poslovni prostori. Dovolj je, da ga namestite samo na računalnik (ker v nastavitvah je že). Priporočamo, da namensko digitalno potrdilo predhodno namestite na   preostale računalnike in šele nato to uredite v iCentru, tako bo delo potekalo kar najbolj nemoteno.

Namestitev digitalnega potrdila na preostale računalnike

Za namestitev digitalnega potrdila samo na računalnik (vezano na Opozorilo 2), je dovolj, da ga preko Raziskovalca poiščemo v mapi, kjer imamo shranjenega.


Nanj kliknemo z miškinim dvoklikom, nakar se vam odpre čarovnik za namestitev digitalnega potrdila (okna so lahko tudi v slovenščini, če imate operacijski sistem Windows v slovenskem jeziku). In izberemo Next (Naprej).

Pokaže pot, kje se to digitalno potrdilo nahaja in ponovno izberemo Next (Naprej).

Odpre se nam okno kje v polje Password (Geslo) vpišemo geslo za namestitev digitalnega potrdila in kliknemo Next (Naprej).

V naslednjem oknu samo potrdilom mesto, kam se bo digitalno potrdilo shranilo s klikom na gumb Next (Naprej).

Na koncu s klikom na gum Finish (Končaj) še potrdimo namestitev in digitalno potrdilo se namesti.

Dobimo še obvestilo o uspešni namestitvi in kliknemo na OK (Vredu).

V tem prispevku