Enotna hramba dokumentov za izobraževalne ustanove

S podjetjem LOGOS.SI smo se dogovorili, da skupnim uporabnikom omogočimo enoten e-arhiv za poslovno, pedagoško in računovodsko dokumentacijo, kar bo najugodnejša rešitev za vas.

Številne izobraževalne ustanove že uporabljate Lo.Polisov modul Pošta za vodenje evidence poslovne in pedagoške dokumentacije, ki jo boste nadgradili z e-arhivom, kjer se hranijo konkretne vsebine teh dokumentov (dnevniki, redovalnice…). 

Prav tako vaša računovodska služba za hrambo e-računov potrebuje elektronski arhiv ustreznega ponudnika. Uporaba skupnega arhiva bo optimizirala stroške e-hrambe, ne bo pa bistveno vplivala na način dela, kot ga imate doslej:

  • Evidenca izdanih in prejetih računov se bo vodila v modulih iCenter (Fakturiranje in Prejeti računi).
  • Evidenca prejete in izdane pošte ter šolske dokumentacije se bo vodila v Lo.Polisu v modulu Pošta.
  • Omogočeno vam bo vlaganje dokumentacije v skupni e-arhiv preko namenskih spletnih servisov v programih Lo.Polis in iCenter eRegistrator.
  • Dokumentacija bo klasificirana enotno na podlagi skupnega klasifikacijskega načrta.

Pričetek projekta je načrtovan za mesec februar 2015. O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

V tem prispevku