Tehnološki postopki

Šifrant Tehnološki postopki je preglednica, ki prikazuje podatke o šifri in nazivu tehnološkega postopka, ki se uporablja za izdelavo izdelkov.

S pomočjo  lahko označen tehnološki postopek kopiramo v novega.

V tem prispevku