Preglednica Cenik artiklov

V oknu Cenik artiklov je prikazan seznam cena artiklov.

Nad preglednico sta polji Cenovno področje in Datum, ki opredeljujeta cenik, ki ga vidimo v preglednici. V Cenovno področje vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja, ki ga želimo imeti v preglednici. V Datum vpišemo ali izberemo datum veljavnosti cenika.

Ter izbira Samo aktivni artikli, kjer se potem v preglednici izpišejo artikli, ki imajo status, da so aktivni.

Pod preglednico so naslednji gumbi:

 (Alt S), ki omogoča možično spreminjanje cenika.

 (Alt B), ki omogoča množično brisanje cen iz cenika.

 (Alt K), ki omogoča izdelavo, tiskanje in vnos v cenik cenovnih kalkulacij na osnovi sestavnic enega nivoja.

V tem prispevku