Navodila za delo s sistemom cenikov v SAOP-jevih programih

V iCentru je način predlaganja cen glede na akcijske cenike - sistem najugodnejša cena za kupca, ki je lahko pogojena z do 5 različnih količin prodaje/nabave.

SAOP iCenter podpira več različnih načinov dela s ceniki. Obstoječim sistemom se pridružuje še sistem cenikov in popustov vezanih na količino nabave oziroma prodaje.

V osnovi obstajata dva cenika in sicer nabavni in prodajni cenik.  Glede na želeni način poslovanja, si stranke lahko izberete naslednje načine sistemov cenikov:

Klasični način

Pri klasičnem načinu določite prodajno ceno na osnovi nabavne cene z določenim pribitkom, ki predvideno zagotavlja želene poslovne rezultate. Tako formiranje in popravljanje cen je omogočeno preko predprejema ali pa masovnega spreminjanja cen v ceniku. Tak sistem je primeren za enostavno poslovanje, kjer se dopušča operaterju sprotno poseganje v končno ceno izdelka na način, da jo spreminja prodajno ceno ali pa dodaja določen procent popusta na predlagano ceno.

Sistem popustov

Pri sistemu popustov se določi ceno artiklu, artikel se razporedi v izbrano skupino, za katero velja določen % popustov.  Kupce se ravno tako razporedi v skupine, ki predstavljajo določene višine popustov. Poglejmo primer
Artikel 1 ima določeno prodajno ceno ( 19€) in spada v 2. skupino za popusteSistem popustov je zastavljen na tak način:Kupec B spada v 3. Gručo popustov.Kupec C nima določene gruče popustovIz nastavitev pričakujemo predlaganje cene za artikel 1:

  • Pri kupcu A  če nabavi do 5 enot ceno 19 € -5% rabata 
  • Pri kupcu A če nabavi 5  enot ali več 19€ - 4% popusta - 5% rabata
  • Pri kupcu C ceno 19€ brez popustov in rabatovSistem določenih cen glede na količino

Ta sistem omogoča določanje zneskov cen glede na količino prodaje oziroma nabave. 
V osnovi je precej podoben prej opisanemu sistemu popustov. Od prej opisanega sistema, se razlikuje v tem, da ni potrebno grupiranje strank in artiklov na določene segmente, marveč je omogočeno natančno določanje cen ne glede na tip kupca, ampak se bolj osredotoča na planirano ceno v povezavi z količino naročila ali prodaje. Ceno določamo direktno v ceniku:Cenik je možno določiti v fakturiranjuCenik pa je možno nastaviti tudi v naročilih kupcev in dobaviteljem.

Na delu nabave ga določimo tako kot je na sliki:In na kupcih pa imamo dve možnosti in sicer na splošnih nastavitvahAli pa še dodaten akcijski cenik na knjigi kupcevKako dela program?
V primeru nabave in prodaje VEDNO izbira najnižjo ceno iz možnih cenikov.
V primeru, da imamo  v ceniku  za artikel vneseno ceno 25€, v akcijskem ceniku pa 26€ za 10 enot, 24€ za 30 enot, bo program pri količini manjši od 30 enot predlagal ceno 25, ker je ugodnejša, šele v primeru 30 enot bo predlagal ceno 24€.

Posebno priporočilo
V primeru uporabe sistemov cenikov s popusti ali pa ceniki vezani na količino, predlagamo, da se »običajnim« operaterjem z varnostnim sistemom onemogoči spreminjanje popustov ali cen. V takih sistemih naj bo za cene odgovorna določena oseba, ne pa vsi operaterji v sistemu nabave in prodaje. V primeru neupoštevanja tega priporočila se lahko pripeti, da se z sistemom cen in popustov lahko doseže manjšo ceno od nabavne, kar bi za uporabnika pomenilo gospodarsko škodo. Cene ki se določajo na centralnem sistemu MORAJO biti postavljene iz centrale. Vsako dodatno spreminjanje tako postavljenih cen, lahko pomeni gospodarsko škodo za katero SAOP ne odgovarja.

V tem prispevku