Spremno besedilo poštnega sporočila poslanega preko ePoštarja

Ponudniku ePoštarpoštni strežnik (e-mail) smo dodali novo opravilo Oddaja PDF naročil, ki omogoča nastavitev spremnega besedila poštnega sporočila, ki je prilagojeno naročilom dobaviteljem.

Nastavitev uredite preko zavihka Administracija -> Uporabnik in računalnik -> Nazivi in licence.Nato izberete uporabnika in kliknete na gumb Popravi zapis.

 

Odpre se vam spodnje okno, kjer kliknete na gumb ePoštar.Odpre se okno, kjer so razvidni vsi aktivni ponudniki storitev. Nadaljujete z dvoklikom na ponudnika ePoštarpoštni strežnik (e-mail) oz. s klikom na gumb Popravi zapis.Do nastavitev spremnega sporočila dostopate z dvoklikom na polje Oddaja PDF naročil.Odpre se okno za ureditev elektronskega sporočila:


Čas hranjenja vsebine: Navedete koliko časa se vsebina hrani.

□ Aktivna storitev: Vnesete kljukico z namenom aktiviranja storitve.

Zadeva: Vpišete zadevo, ki se bo vpisala pri poslanih elektronskih sporočilih. V zadevo lahko dodate tudi podatke iz naročila. Te podatke vstavite preko desnega klika na mestu, kjer želite podatek naročila. Na voljo so spodnji podatki iz naročila:V zadevi je takšen podatek omejen z dvema znakoma % pred tekstom in dvema za tekstom. Npr.: %%DocumentID%%.

Sporočilo: Do nastavljanja vsebine in oblike elektronskega sporočila dostopate preko gumba , ki odpre okno za urejanje besedila. Vpišete želeni tekst. V sam tekst lahko dodate tudi podatke iz naročila. Te podatke vstavite preko desnega klika na mestu, kjer želite podatek naročila. Na voljo so enaki podatki kot pri Zadevi.V tekst lahko vstavite tudi sliko. Sliko najprej odprete v ustreznem programu, kjer jo kopirate (desni klik -> kopiraj). V besedilu elektronskega sporočila ponovno desni klik na mesto, kjer želite imeti sliko ter jo prilepite (desni klik -> prilepi). Slika naj bo ustrezne velikosti in kvalitete, da ne bo prevelika za elektronsko sporočilo oziroma da ne bo preveč »popačena«

Podpisnik (razpoznavni odtis): V polje lahko vpišete razpoznavni odtis (brez presledkov) veljavnega digitalnega potrdila, ki je nameščen na isti napravi, kot je nameščena aplikacija ePoštarV tem primeru se bo elektronsko sporočilo digitalno podpisalo z navedenim digitalnim potrdilom.

□ Potrditev branja: Aktivna kljukica pomeni, da bo prejemnik elektronskega sporočila dobil vprašanje o potrditvi prebranega sporočila (lahko ga tudi zavrne).

Naslov za odgovor: Vpišete veljaven elektronski naslov, kamor želite prejemati odgovore, v kolikor bodo prejemniki računov odgovorili na e-pošto.

 Priloge v stisnjeni mapi (ZIP): Aktivna kljukica pomeni, da bodo vse priloge v elektronskem sporočilu skupaj v eni ZIP datoteki. 

V tem prispevku