Odklepanje prejetega računa

V video navodilu je prikazan postopek odklepanje prejetega računa v programu Saop.V tem prispevku