Prisotnost po otrocih ter možnost povečanja pisave na preglednici Prisotnost po otrocih

Prisotnost po otrocih


Gumb  , ki ga najdemo na Obračunu – Storitve – Skupine v enoti, je aktiven samo, če uporabljamo program OST za obračun oskrbe v vrtcih (koda vrtec). Po kliku na ta gumb, se odpre okno Medmesečne spremembe in poračuni za skupino.


Sedaj lahko na podlagi predlog vnesemo dejanske dneve vpisa, prisotnosti, odsotnosti, poletne rezervacije, zdravniške odsotnosti ali druge vrste rezervacije, dni SPS in dni SPS odsoten. 

Program OST pri otrocih, ki imajo označeno, da imajo delno ali v celoti sofinanciran vrtec s strani MIZKS, vpiše dni SPS enako številu dni vpisa in podobno kot dni SPS odsoten enako število dni kot je vpisano v koloni odsoten. Ta dva zadnja podatka spremenimo, če otroku pripada manj dni v primeru, da smo na otroku pozabili obkljukati kljukico, da je ta otrok mlajši otrok, lahko tu dneve SPS ročno vpišemo, program pa nas po vnosu št. dni vpraša po odstotku SPS.


V primeru, da ima otrok dni SPS enake dni vpisa, potem program ne dopusti vnosa poletne rezervacije, zdravniške odsotnosti ali druge vrste rezervacije.

Prikažejo se še datum vpisa in izpisa otroka in datum izpisa starejšega otroka (če je starejši otrok na mlajšem otroku vnesen). V primeru, da bo starejši otrok izpisan v času pred datumom »opravljanja storitve do«, bo program pri mlajšem otroku, ki ima vpisane dni SPS na to opozoril z rdečo barvo pisave v vrstici.

Z miško oziroma s tabulatorjem se premaknemo na ustrezen zapis in popravljamo število dni. V vrsticah se pisava rdeče obarva, če je na otroku vpisan datum vpisa otroka in/ali datum vključitve in/ali datum izpisa ter je vsaj eden od teh datumov znotraj datuma »opravljanja storitve od do«.


V preglednici so tudi stolpci Datum od in Datum do, Mesec in Leto. Mesec je lahko razdeljen na dva ali več delov, datumi od do pa vam dajo informacijo, od kdaj do kdaj kakšna sprememba velja. 

Za boljšo preglednost so posebnosti označene tudi z različnimi barvami pisave, katerih razlage najdete levo spodaj v legendi  :

  • Rdečo pisavo, če je vpisan datum vpisa otroka in/ali datum vključitve in/ali datum izpisa ter je vsaj eden od teh datumov znotraj datuma »opravljanja storitve od do«. Rdeča barva opozori tudi na vpis, izpis starejšega otroka. 
  • Zeleno pisavo, če je prišlo do medmesečne spremembe - mesec je razdeljen na dva ali več delov, datumi od do pa vam dajo informacijo, od kdaj do kdaj kakšna sprememba velja.
  • Modro pisavo, če delamo poračun za nazaj in tukaj je prikazana vrstica glede na podatke, ki jih je imel program ob pripravi obračuna. V tej vrstici so Datumi od starejši od datuma opravljanja storitve. 
  • Rdečo pisavo na sivi podlagi, če je prišlo do poračuna in tukaj je prikazana vrstica glede na podatke, ki jih je imel program v starem obračunu, to je vrstica, ki se bo stornirala. 

Ker lahko prihaja do poračunov tudi zaradi spremembe dni rezervacije, odsotnosti, prisotnosti, ki jih lahko vnašate na dva načina (neposredno na vnosu prisotnosti in preko Datumskih odsotnosti), je ta vrstica namenjena kontroli in usklajevanju podatkov v modri vrstici. Če npr. delate poračun zaradi spremembe plačilnega razreda, morajo biti dnevi v rdeči in modri vrstici za enako datumsko obdobje in za istega otroka enaki! Če temu ni tako, ustrezno popravite dni prisoten, dni odsoten in dni rezervacije v modri vrstici!

Možnost povečanja pisave na preglednici Prisotnosti po otrocih


Zaradi množice podatkov in posledično tudi težje preglednega vnosa odsotnih/prisotnih dni otrok v vrtcu, je na formi Obračun v modulu Obračun storitev na preglednici Prisotnosti po otrocih možnost povečanja/zmanjšanja pisave. 

V desnem zgornjem kotu je funkcionalnost za povečanje/zmanjšanje pisave  .S klikom na lupo s pozitivnim znakom pri strani  pisavo v tabeli povečujemo:


Klik na lupo z negativnim znakom  pa pisavo pomanjša:


Na ta način si lahko sami prilagodite velikost, tako da boste najbolj optimalno izkoristili velikost monitorja in tako lažje vnašali prisotnost.

V tem prispevku