Jezikovna področja

V šifrantu jezikovnih področij so shranjeni podatki o jezikovnih področjih, v katera razvrščamo stranke. To so lahko na primer slovenski jezik, angleški jezik, italijanščina…

V tem prispevku