Analiza fluktuacije zaposlenih

Izpis fluktuacije zaposlenih lahko pripravite v programu Kadrovska evidenca na meniju Obdelave, pregledi in izpisi.


 


V polja Mesec/Leto od …do vpišite obdobje, za katero želite izpis fluktuacije.


Polje Datum za primerjavo – v polje se vpiše datum, s katerim želite primerjati podatke o številu zaposlenih na določen dan. Polje lahko pustite tudi prazno. V primeru na spodnji sliki bi število zaposlenih za mesec maj 2021 primerjali s številom zaposlenih na dan 31. maj prejšnjega leta (leta2020).
Primer prikaza fluktuacije zaposlenih na osnovi našega primera:Število zaposlenih na začetku obdobja – v tem stolpcu so prikazani zaposleni na dan 1.5.2021.


Zaposlitev – v tem stolpcu so prikazani zaposleni, ki imajo vpisan Datum začetka zaposlitve v mesecu maju 2021.


Prekinitev – v tem stolpcu so prikazani zaposleni, ki imajo vpisan Datum prekinitve v mesecu maju 2021.


Število na koncu obdobja – v tem stolpcu je prikazano številko zaposlenih po formuli: Zaposleni na začetku obdobja + Zaposleni v obdobju – Prekinitve v obdobju


Število za primerjavo – v tem stolpcu so prikazani zaposleni, ki so bili aktivni na dan, ki smo ga vpisali v polje Datum za primerjavo.

V tem prispevku