Brisanje delovnih nalogov

Pripomoček je namenjen masovnemu (skupinskemu) brisanju delovnih nalogov (in povezanih podatkov). Brisanje lahko izvedemo po različnih kriterijih.

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Brisanje delovnih nalogov – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo katere naloge bomo izbrisali:

  • Knjiga DN – izberemo razpon knjig delovnih nalogov za katere izvajamo brisanje.
  • Leto DN od do – izberemo razpon letnic delovnih nalogov.
  • Številka DN od do – izberemo razpon številk delovnih nalogov, ki jih želimo brisati.
  • Brisanje po datumu nastanka – izberemo lahko tudi brisanje po datumu nastanka delovnega naloga; v tem primeru moramo izpolniti naslednja dva podatka.
  • Datum vnosa DN od do – izberemo datumski razpon nastanka delovnih nalogov, ki jih želimo izbrisati.
  • Ura vnosa DN od do – izberemo časovni razpon nastanka delovnih nalogov.

Brisanje izvedemo preko ukaza »Potrdi«.

V tem prispevku