Odpremni nalogi – prenovljena preglednica uvoza vrstic naročil kupcev na vrstice odpremnega naloga

Pri uporabi funkcionalnosti uvoza vrstic naročila kupcev na odpremni nalog opozarjamo, da uvajamo novost z verzijo 2022.08.001. Preglednica je dobila nove stolpce, zato je ob naslednjem zagonu obvezno vključiti kolono »Izbrano« in »Tip naročila« v preglednico. Brez tega vrstic iz naročila kupcev v odpremo ne bo možno prenesti.

Dodajanje polja »Izbrano« in »Tip naročila«

Na zaslonu »Prepis vrstic naročila v odpremo – Izbira vrstic naročila« kliknemo na naslovno vrstico tabele z desnim klikom. Odpre se nam meni, kjer kliknemo na »Izbira stolpcev«

Graphical user interface

Description automatically generated

Pojavi se zaslon za izbiro stolpcev

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Polji »Izbrano« in »Tip naročila« prenesemo na desno stran.

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

S klikom na gumb »Potrdi« izbiro potrdimo.

V tabeli sta se tako pojavili novi polji.

Prenos vrstic naročila kupcev v odpremo

Z verzijo se je spremenil tudi način izbiranja vrstic za prenos. Vrstice, ki jih želimo prenesti v odpremo, izberemo s pomočjo kljukice v polju »Izbrano«. Kljukico lahko dodamo s klikom v polje »Izbrano« ali s preslednico na tipkovnici.

Izbire s kombinacijo tipk »ctrl« in klikom miške ni več!

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Prenos vrstic naročila kupcev v odpremo je po novem odvisen tudi od »Tipa naročil«. Kakšnega tipa je vrstica in kako se bo prenesla, bomo videli v stolpcu »Tip naročila«.

Tip naročila:

  • Klasično: Stranki lahko izdamo vse iz potrjenega naročila ali samo del (odvisno od zaloge oz. potreb kupca po hitrejši dobavi); v primeru, da ne odpremimo vsega iz naročila, ostanejo neodpremljene vrstice na voljo za odpremo kasneje, ko bo blago na zalogi.
  • Enkratno: V primeru, da bomo v celoti ali delno prenesli vsaj eno vrstico v odpremo, se bo naročilo v celoti tudi zaključilo, četudi nismo prenesli vseh vrstic naročila. Neodpremljene vrstice nas tako ne bodo čakale, da jih odpremimo kasneje.
  • Celotno: V primeru, da je tip naročila označen celotno, bo naročilo kupca možno v odpreme zgolj, če je celotna količina za odpremo na zalogi. Ko izberemo eno vrstico iz takšnega naročila, nam bo sistem označil vse vrstice tega naročila.
  • Celotno – WMS: V primeru, da se uporablja WMS, bo naročilo kupca možno prenesti v odpremo zgolj, če so vsi artikli iz naročila na zalogi.

POMEMBNO:

V primeru, da je tip naročila »celotno«, se ob izbiri vsaj ene vrstice takega naročila samodejno izberejo vse ostale vrstice tega istega naročila. Prenos v odpremo ni mogoč v kolikor vse vrstice naročila nimajo zaloge večje od količine za odpremo. Količine za odpremo takim vrsticam ne moremo spreminjati.

V primeru, da je tip naročila »enkratno« se bo naročilo zaprlo takoj, ko bomo izbrali in prenesli v odpremo vsaj eno vrstico takega naročila. Zato je pomembno, da vse vrstice naročila, ki jih želite prenesti v odpremo, izberete na enkrat!

Rdeča barva vrstice

Vrstice v preglednici se obarvajo v rdeče, v kolikor je naročena količina večja od trenutne zaloge.

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

V tem prispevku