Izpis dogodkov

Zapise iz šifranta stranke natisnemo na tiskalniku, tako da kliknemo na gumb Tiskanje (Ctrl+P) in v meniju izberemo Izpis dogodkov. Odpre se spodaj prikazano okno:

Šifra dogodka – omejimo izpis dogodkov po šifri dogodka.

Čas opozorila od do – omejimo izpis dogodkov glede na datum opzorila.

Datum – omejimo izpis dogodkov glede na datum dogodka.

Veza – Projekt – omejimo izpis dogodkov glede na podatek veza - projekt.

Tiskanje opomb, Tiskanje izbirnih parametrov – če polje potredimo, se bo izpisovalo.

Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.

V tem prispevku