Delo z minimalnimi in maksimalnimi zalogami

V šifrantu artiklov v programu Saop iCenter imamo za vsak artikel možnost vnesti koliko je njegova minimalna zaloga in koliko je njegova maksimalna zaloga.

Namen tega podatka je, da lahko dobimo seznam artiklov, katerim je trenutna zaloga padla pod minimalno in da lahko avtomatsko delamo naročila ali razpišemo delovne naloge za artikle, katerim je zaloga padla pod minimalno.


To navadno uporabljamo za artikle, kateri so nam pomembni za poslovanje in si ne želimo, da nam za njih zmanjka zaloge.


Minimalne in maksimalne zaloge imamo vnesene v šifrantu artiklov, na posameznem artiklu pod gumbom Artikli – zaloge (ta gumb dela samo, če šifrant artiklov odpremo v modulu, kjer se spremlja zaloge):Do seznama artiklov z minimalnimi in maksimalnimi zalogami pa pridemo lahko tudi v modulu Materialno skladiščno poslovanje, preko menija Šifranti -> Artikli - zaloge:
Minimalne in maksimalne zaloge na artiklih lahko vnašamo na dva načina. Lahko jih vnašamo ročno (vsak artikel posebej) ali s pripomočkom, ki nam te podatke vnese avtomatsko.

Ročni vnos minimalnih in maksimalnih zalog


Ročni vnos minimalnih in maksimalnih zalog lahko vnesemo preko gumba Artikli – zaloge v samem šifrantu artiklov (ta gumb dela samo, če šifrant artiklov odpremo v modulu, kjer se spremlja zaloge):Odpre se nam okno, kjer lahko za ta artikel vnašamo minimalno in/ali maksimalno zalogo. Vnašamo jo lahko za Tip skladišča in/ali pa za posamezno skladišče. Zato najprej izberemo ustrezen zavihek in vnesemo nov zapis:Če vnašamo za Tip skladišča se nam odpre okno:Tukaj izberemo za kateri Tip skladišča naj velja ta zaloga in vpišemo kakšna naj bo minimalna in/ali kakšna maksimalna zaloga.  


Če pa vnašamo za posamezno skladišče, pa se nam odpre okno:Vnesemo skladišče, za katerega naj velja ta zaloga in vpišemo kakšna naj bo minimalna in/ali kakšna maksimalna zaloga.  


Za določanje enostavne minimalne in maksimalne zaloge, je dovolj da vnesemo samo na Tip skladišča. Vnos na skladišče pa je bolj uporaben, če želimo zalogo voditi prav po posameznem skladišču.

Avtomatsko polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami


Minimalne in maksimalne zaloge pa lahko na artiklih polnimo tudi avtomatsko. To delamo s pripomočkom, kateri nam na podlagi preteklih izdaj predlaga kolikšna naj bo minimalna zaloga. Pri uporabi tega pripomočka velja neka stopnja previdnosti. Ker če smo v določenem preteklem obdobju imeli neko enkratno izdajo in jo verjetno ne bomo imeli nikoli več, program to še vedno predlaga in polni pod minimalno. In če bomo potem kreirali naročila s pomočjo avtomatskega naročanja artiklov pod minimalno zalogo, nam bo seveda naročilo tudi te artikle.


Pripomoček za polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami se nahaja v modulu Materialno-skladiščno poslovanje pod zavihkom Pripomočki.

Ob zagonu pripomočka nas pričaka okno z nastavitvami.
Izbor prometnih podatkov

Na izboru prometnih podatkov se lahko omejimo na obdobje. To lahko izberemo ali glede na število dni od tekočega datuma nazaj oziroma glede na datumsko omejitev od-do. Izbira med tema dvema opcijama je predvsem odvisna od ali je naša prodaja ter s tem zaloga sezonskega značaja ali ne. Nižje izberemo še tip skladišča, katerega promete analiziramo ter skladišča na katerih te promete spremljamo. V kolikor želimo izvesti polnjenje podatkov v artikli-zaloga po skladiščih je vnos skladišča obvezno vnesti. Vnesemo še izbiro ali upoštevamo kot izdaja iz skladišča le izdaje ali pa izdaje in prenose. V kolikor se izbrano skladišče uporablja tudi kot skladišče iz katerega zagotavljamo zalogo ostalih skladišč je potem smotrno upoštevati tudi prenose iz skladišča.

Kljukici 'Upoštevaj pri izboru artiklov' omejujeta zajem v obdelavo le tistih artiklov, kateri so zajeti v posamezni omejitvi. Torej ali so imeli promet v izbranem obdobju oziroma ali so imeli izdajo iz določenega skladišča. V kolikor teh omejitev ni, se izberejo tisti artikli iz 'Izbora artiklov'.


Izbor artiklov  

Tu se lahko omejimo glede na postavljene filtre. Se pravi, da izračunavamo in pripravimo minimalne in maksimalne zaloge samo za določene artikle. Posebnost je le zadnje polje, kjer lahko izberemo ustrezno 'Dodatno lastnost artikla' označeno 'Za zaloge'. 


Uporaba te lastnosti po meri pomeni poljubno označevanje artiklov z namenom določanja, spremljanja in analize zalog glede na izbrani sortiman/ponudbo. Kasneje v tabeli lahko to lastnost na artikle tudi vnesemo. V kolikor se ne odločamo spreminjati/določati minimalinih in maksimalnih količin artiklom iz izbranega sortimana polje pustimo prazno.


Krmiljenje predloga minimalnih in maksimalnih vrednosti

Zadostnost zaloge. V kolikor kljukice ni se v minimalno zalogo predlaga vsa izdana količina obdobja, katerega smo izbrali v prvem delu okna. V kolikor vzpostavimo kljukico in vnesemo število dni se minimalna zaloga predlaga glede na izračunano povprečno izdajo obdobja pomnoženo z vnesenim številom dni. Primer, če izračunavamo za zadnjih 100 dni in želimo zadostno zalogo za naslednjih 30 dni in smo v zadnjih 100 dneh izdali 200 kosov artikla, potem program izračuna 200kos/100dni*30dni=60kos.V kolikor izberemo kljukico 'iz dni dobavnega roka' pa se izračun vrši na dobavni rok vnesen na 'Za stranke', za stranko dobavitelja vnesenega v šifrantu artiklov pod zavihkom 'Zaloge'.V kolikor želimo na pregledu videti še ne-odpremljene količine iz naročil kupcev (vse kar moramo še odpremiti) oziroma še ne-prejete količine iz naročil dobaviteljem odkljukamo opciji

.Maksimalno zalogo pripomoček predlaga kot faktor k minimalni zalogi. 

Torej, če želimo postaviti minimalno zalogo na 30 dni lahko s faktorjem dosežemo to, da bo maksimalna zaloga npr. s faktorjem 2 postala zaloga, katera v povprečju zadošča za 60 dni poslovanja.  

Nastavimo še način zaokroževanja minimalne zaloge. Izberemo lahko med zaokroževanjem navzgor/navzdol ter glede na decimalno mesto zaokrožitve.Povezane obdelave


Praznjenje minimalnih zalog

Pred zagonom obdelave lahko predhodno postavljene minimalne in maksimalne zaloge izbrišemo. Ta obdelava je potrebna v kolikor želimo določenemu segmentu artiklov z gotovostjo postaviti minimalno in maksimalno zalogo. Pobrišemo ali postavimo na 0 predhodno vnesene podatke, tako, da jih lahko s pripomočkom ponovno lahko vzpostavimo. V filtru najprej postavimo omejitve za katere artikle in skladišče čistimo zapise. Ob kliku na gumb 'Nadaljuj' se nam prikaže tabela artiklov katerim bomo čistili zapise ter ob potrditvi na gumb 'Potrdi' to tudi izvedemo.

Ta gumb pa lahko uporabljamo tudi, če minimalne in maksimalne zaloge vpisujemo ročno, bi pa v nekem trenutku želeli vse to izpraznit.


Zagon predloga polnjenja artiklov z minimalnimi zalogami

Ob vnosu predhodno opisanih nastavitev z gumbom 'Nadaljuj' zaženemo samo predlog polnjenja artiklov z minimalnimi zalogami. Pred nami se pojavi tabela s predlaganimi minimalnimi in maksimalnimi zalogami artiklov. V tabeli imamo še statistične podatke prometa omejenega obdobja.
Poleg razumljivih stolpcev se nahajajo še podatki o Koeficientu obračanja izbranega obdobja in leta. Koeficient obračanja se računa na način: povprečna zaloga artikla na dan / količinski promet v obdobju. V prevodu to lahko tolmačimo kot število dni v katerih prodamo povprečno zalogo artikla. Seveda to velja za artikle katerih prodaja je redna. Za ostale le to le statističen podatek preteklega obdobja. Minimalna količina se predlaga glede na izračun:


Lastnost po meri predstavlja poseben segment artikla kot na primer osnovni aranžma prodaje. Te lastnosti po meri lahko na artikel dodamo ali pa odvzamemo.


Z desnim klikom na vrstici imen stolpcev pridemo še do dodatnih obdelav tabele. Ena od teh je masovni vpis minimalne količine na vse artikle v tabeli ter s faktorjem povečane maksimalne zaloge. Funkcionalnost primerna za masovno označevanje artiklov brez ali s pomanjkljivimi podatki preteklega obdobja.Tu imamo tudi opcijo pregleda prometa artikla v grafičnem načinu. Izbiramo lahko med količinskim ali pa vrednostnim pregledom.

Nad poljem rezultatov se nahaja filter s katerim se lahko omejimo glede na nastavljene parametre. S tem dosežemo zoženje nabora artiklov v obdelavi, saj se polnjenje in minimalne in maksimalne zaloge  izvede le za artikle trenutno vidne v seznamu.


Na koncu še kliknemo na gumb 'Napolni minimalno zalogo'.


In minimalne ter maksimalne zaloge se napolnijo.


Obdelav lahko večkrat ponovimo za različne segmente artiklov ter na tak način zgradimo razvejan vnos minimalnih in maksimalnih količin zaloge za posamezno skladišče.

Uporaba podatkov o minimalnih in maksimalnih zalogah


Kot že rečeno lahko podatke o minimalni in maksimalni zalogi, katere smo vnesli v prejšnjem delu, uporabljamo na različnih področjih.


Najbolj osnovna uporaba je izpis, kateri nam da seznam artiklov, katerih trenutna zaloga je manjša od minimalne. Te seznam je lahko že neka osnova za nabavno službo, da določene artikle naroči. Ali pa je osnova za vodjo proizvodnje, da določene artikle izdela. Do tega seznama pridemo preko izpisa v modulu Materialno skladiščno poslovanje: Izpisi -> Zaloga -> Manjkajoči artikli:


 Odpre se nam okno, kjer se lahko omejimo samo na določene artikle in pa minimalne zaloge samo določenih skladišč in določeni tipov skladišč.Seznam artiklov pa lahko natisnemo ali pogledamo na preglednici.


Primer seznama artiklov pod minimalno zalogo:Drugi primeri uporabe

Podatke o minimalnih in maksimalnih zalogah pa lahko koristimo tudi drugje v programu Saop iCenter. Vse te funkcionalnosti so navedene v drugih navodilih, kjer se opisuje njihove funkcionalnosti.


Naj pa navedemo nekaj primerov:


  • V modulu Naročanje dobaviteljem in kupcev, pri pripomočku Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem lahko izberemo, da pri pripravi naročil upošteva minimalno ali maksimalno zalogo na artiklu in temu primerno tudi vpiše v naročil  • V modulu Naročanje dobaviteljem in kupcev, pri prenosu naročila kupcev v plan proizvodnje modula Večnivojski razpis proizvodnje, kej lahko količino za izdelavo povečamo do minimalne ali maksimalne zaloge:  • V modulu Naročanje dobaviteljem in kupcev, v knjigi Naročanje kupca lahko nastavimo opozorilo, katero nas ob dodajanju artiklov opozori, da je nek artiklel pod minimalno zalogo:  • V modulu Večnivojski razpis proizvodnje ob Avtomatskem formiranju delovnih nalogov lahko število artiklov povečamo z razliko do minimalne ali do maksimalne. Ali pa celo po sistemu Kanban, kar pomeni, da artikle, katerim je zaloga padla pod minimalno, da razpiše tolikšno količino za izdelavo, da bo dopolnilo do maksimalne:*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2021.13.001, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .

V tem prispevku