Delo s ceniki

Vnos cen, množično spreminjanje cen, gibanje cen

 1. Preglednica Cenik artiklov

  Do preglednice cenikov artiklov pridemo na zavihku Šifranti in Ceniki artiklov na modulih Materialno Skladiščno Poslovanje, Naročila Dobaviteljev in Kupcev, ter Fakturiranju. V oknu Cenik artiklov je prikazan seznam cen artiklov.

  Nad preglednico sta polji Cenovno področje in Datum, ki opredeljujeta cenik, ki ga vidimo v preglednici. V Cenovno področje vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja, ki ga želimo imeti v preglednici. V Datum vpišemo ali izberemo datum veljavnosti cenika.
  Ter izbira Samo aktivni artikli, kjer se potem v preglednici izpišejo artikli, ki imajo status, da so aktivni.
  Pod preglednico so naslednji gumbi:

  Spremeni cene    (Alt S), ki omogoča množično spreminjanje cenika.

  Briši cene    (Alt B), ki omogoča množično brisanje cen iz cenika.

  Kalkulacija    (Alt K), ki omogoča izdelavo, tiskanje in vnos v cenik cenovnih kalkulacij na osnovi sestavnic enega nivoja.

 2. Vnos cen

  Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Cena artikla, v katero vpišemo podatke o ceni artikla.  Cenovno področje – privzame se podatek iz preglednice Cenik artiklov in ga ni možno spreminjati.
  Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, ki ji vpisujemo ceno.
  Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum, od katerega dalje bo veljala vnesena cena.
  Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum, do katerega bo veljala vnesena cena. Če ni izpolnjeno, pomeni, da velja do pričetka veljavnosti druge cene iz cenika za isti artikel.
  Prodajna cena – višemo prodajno ceno artikla.
  Cena z DDV – izberemo ali je vnesena prodajna cena z ali brez DDV.

  Ob kliku na gumb  - O artiklu (Alt L, F7) se odpre okno za hitri vpogled v osnovne podatke in cene artikla. 
  Spremeni ceno šifre za primerjavo – če dobi šifro za primerjavo za ta artikel, potem še tem artiklom spremeni cene.
  Akcijska cena – označimo ali je vnesena cena akcijska ali ne.

 3. Množično spreminjanje cen

  Množično spreminjanje cenika artiklov zaženemo tako, da najprej v preglednici Cenik artiklov kliknemo na gumb Spremeni cene (Alt S). Odpre se okno Spremeni cene.  IZ CENIKA
  Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, ki je osnova za pripravo novih cen.
  Datum veljavnosti – Vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti cenika, ki je osnova za pripravo novih cen.
  V CENIK
  Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja z novimi cenami.
  Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum začetka veljavnosti novih cen.
  Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum konca veljavnosti novih cen. Podatek je lahko prazen.
  Cena z DDV – določimo ali bo nova cena veljala z DDV ali ne.
  Akcijski cenik – določimo ali je nova cena akcijska ali ne.

  IZRAČUN CEN
  Faktor – vpišemo faktor, s katerim se pomnožijo obstoječe cene, pri izračunu novih cen.
  Zaokrožitev – Vpišemo oziroma izberemo znesek, na kateri se zaokrožijo novo izračunane cene.
  Način spremembe – pove, kako se vpisujejo nove cene v cenik
  Dodajanje in popravljanje zapisov – obstoječi zapisi se zamenjajo, novi zapisi se dodajo.
  Samo dodajanje zapisov – dodajajo se samo novi zapisi

  IZBOR PODATKOV
  Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.
  Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre skupin artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.
  Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.
  Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.
  Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelke, katerih cenik želimo spremeniti.
  Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo šifre dobaviteljev, katerih cenik želimo spremeniti.
  Konsignant – vpišemo oziroma izberemo šifre konsigantov, katerih cenik želimo spremeniti.
  Prikaz cen pred spreminjanjem cenika – če izberemo to možnost se bo preden se popravijo cene prikazala preglednica z novimi cenami, katere lahko ročno popravimo. Po potrditvi te preglednice se bodo popravile cene v izbranem ceniku.

  POMEMBNO: V primeru, da bomo izbrali enak cenik IZ in V, bo to pomenilo, da bomo na podlag določenega faktorja popravili vse cene, ki so v izbranem ceniku ter ustrezajo morebitnim filtrom artiklov. V primeru, da bi želeli popraviti zgolj določene cene iz cenika in tega ne moremo enostavno filtrirati, se potem priporoča, da se pripravi cenik v excelu, ki se ga potem uvozi. Več informacij glede uvoza cenika iz excela je na voljo na Uvoz cenikov iz excela.

 4. Gibanje cen

  Prikaz gibanja cene artikla vidimo tako, da na vrstici preglednice na spustnem meniju izberemo Gibanje cene (Control G). Odpre se okno Gibanje cene artikla.  Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, katerega gibanje cen želimo pregledovati.
  Artikel – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, katerega gibanje cen v izbranem cenovnem področju (ceniku) želimo pregledovati.
  Datum – vnesemo oziroma izberemo časovno obdobje, v katerem želimo pregledovati gibanje cen.

   Potrdi (Alt P), se prične analiza podatkov in odpre se okno preglednico rezultatov gibanje cene artikla.  Če izberemo Graf (Alt G)se nam prikaže gibanje cene artikla v obliki grafa.  *** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ . 
V tem prispevku