Gospodarstvo – vrsta obračuna Krvodajalstvo

Delavec je lahko odsoten z dela za čas krvodajalstva, na podlagi potrdila o krvodajalstvu, ki ga izda zdravstveni zavod (tj. bolnišnica).

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, v višini 100% od osnove po ZZVZZ od 1.delovnega dne v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro pri refundacijah. Nato se postavite na vrsto obračuna Nega 80% (v našem primeru je to vrsta obračuna 068, vi izberete tako, kot jo imate v šifrantu) ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz  .

Vnesite prvo prosto šifro ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.


V zavihku Izračun moramo urediti nastavitve. V polju Odstotek vpišemo konstanta 100,00, ostalih nastavitev ne spreminjamo.

Nastavitev na ostalih zavihkih ni potrebno spreminjati. Nastavitve potrdite.


Kontiranje uredite na enak način, kot imate to pri ostalih refundacijah (npr. kopirate iz Nege).

V tem prispevku