Prenos ur dela delavcev

Pripomoček je namenjen prenosu določenega števila prijavljenih ur iz izbranega datuma/naloga/operacije na drug delovni nalog (istega dne). Prenos se izvede za vse delavce, ki so imeli izbran datum/nalog/operacijo prijavljeno.

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Prenos ur dela delavcev – prepovedano«.

Po zagonu pripomočka se odpre pogovorno okno v katerem določimo za kateri datum/nalog/operacijo bomo izvedli prenos ur

 • Datum – vnesemo datum za katerega izvajamo prenosu ur.
 • Iz Knjiga DN – izberemo knjigo delovnega naloga iz katerega prenašamo ure.
 • Iz Leto DN – izberemo leto delovnega naloga iz katerega prenašamo ure.
 • Iz Številka DN – izberemo številko delovnega naloga iz katerega prenašamo ure.
 • Neujemajoče operacije – v kolikor izberemo to opcijo, potem bomo lahko prenašali čas med delovnima nalogoma, ki nimata enakih operacij, vendar v tem primeru samo iz ene operacije na drugo operacijo

V tem primeru bomo določili naslednje izbirne podatke

 • Iz operacija – izberemo iz katere operacije bomo prenašali ure.
 • V Knjiga DN – izberemo knjigo delovnega naloga v katerega prenašamo ure.
 • V Leto DN – izberemo leto delovnega naloga v katerega prenašamo ure.
 • V Številka DN– izberemo številko delovnega naloga V        katerega prenašamo ure.
 • Število ur – vnesemo število ur, ki jih prenašamo Iz  naloga/operacije  V nalog/operacije (čas lahko vnesemo            tudi v obliki HH:MM:SS preko gumba »Čas«).
 • V Operacijo – izberemo v katero operacijo bomo      prenašali ure.
 • Neujemajoče operacije – v kolikor te opcije ne izberemo, potem lahko prenašamo čas samo med delovnimi nalogi, ki imajo enake operacije.

V tem primeru bomo določili naslednje izbirne podatke

 • Operacije – izberemo eno ali več operacij naloga za katerega prenašamo ure (gumb izbrane operacije) ali pa izberemo vse operacije (opcija vse operacije).
 • V Knjiga DN – izberemo knjigo delovnega naloga v katerega prenašamo ure.
 • V Leto DN – izberemo leto delovnega naloga v katerega prenašamo ure.
 • V Številka DN– izberemo številko delovnega naloga V katerega prenašamo ure.
 • Število ur – vnesemo število ur, ki jih prenašamo Iz naloga/operacije  V nalog/operacije (čas lahko vnesemo tudi v obliki HH:MM:SS preko gumba »Čas«.

Prenos ur izvedemo preko ukaza »Potrdi«. 

V primeru, da V delovni nalog ne vsebuje operacij izbranih v Iz delovni nalog, se prenos ur ne izvede (program nas o tem tudi obvesti).

V tem prispevku