Številčenje temeljnice po dokumentu

Če želimo uporabljati funkcionalnost številčenja temeljnic po dokumentu, moramo najprej v Šifranti-Šifranti DK-Temeljnice označiti s kljukico Številčenje temeljnice po dokumentu. Kasneje nam bo ob kliku na gumb Knjiži v Posrednem knjiženju program številčil temeljnico glede na številko dokumenta. Na Pregledu knjiženja lahko vidimo, da je v stolpcu Temeljnica zapisan naziv temeljnice skupaj s številko dokumenta. 

V tem prispevku