Brisanje dni v koledarju

V koledarju brisanje dni ni mogoče.

V tem prispevku