Kaj nam pove statistika eRegistratorja?

Do statistike eRegistratorja dostopamo preko Administracija – eRegistrator – Statistika. Odprem se nam spodnja tabela s podatki, katera deluje po enakem principu kot vse OLAP tabele v iCentru.

Primer: V spodnji tabeli je prikazan primer kako velika je bila določena vrsta dokumenta v določenem letu.


 


Glede na vsebino seznama polj, lahko pridobimo še druge podatke o dokumentih v iCentru.

V tem prispevku