Premiki drobnega inventarja

Na zavihku Spremembe popravljamo nabavno vrednost drobnemu inventarju, spreminjamo analitike in izločamo drobni inventar.

Drobni inventar nam ponudi naslednje spremembe: Nabava, Sprememba vrednosti, Oslabitev, Okrepitev, Prenos, DDV, Račun, Inventurni manjko, Inventurni višek in Izločitev

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, računalniška ikona

Opis je samodejno ustvarjen

Primer: Prenos drobnega inventarja iz nahajališča na nahajališče 

Pri drobnem inventarju se sprememba nahajališča beleži pod tip spremembe PR=Prenos. Obvezno vpišemo količino, ki jo prenašamo. Glede na vpisano količino program izračuna povprečno nabavno vrednost in popravek vrednosti. Nahajališče iz katerega prenašamo se vpiše v polje »Nahajališče«, novo nahajališče pa v polje »Na nahajališče«.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, zaslon

Opis je samodejno ustvarjenPri prenosih drobnega inventarja, si lahko pomagamo z gumbom Stanje analitike.

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, spletna stran

Opis je samodejno ustvarjen

Ko kliknemo na gumb   se nam odpre nova preglednica, kjer dobimo stanje drobnega inventarja po nahajališčih, SM, SN, referentih in drugih analitikah.

Slika, ki vsebuje besede besedilo

Opis je samodejno ustvarjen


V preglednici izberemo vrstico drobnega inventarja, ki ga želimo prenesti in kliknemo spodaj na izberi. Odpre se nam novo okno kjer po potrebi popravimo količino ki jo prenašamo, izberemo pa tudi nahajališče, SM, SN, Referenta …kamor se bo drobni inventar prenesel

Slika, ki vsebuje besede besedilo, posnetek zaslona, programska oprema, spletna stran

Opis je samodejno ustvarjen

Po vneseni spremembi preverimo kartico osnovnega sredstva in drobnega invetarja. Slednja se nahaja na gumbu za Tiskanje. Izberemo Kartica osnovnega sredstva in drobnega inventarja. Odpre se nam okno kjer vpišemo inventarno številko in kliknemo na predogled tiskanja. 

Pri spremembi ostalih analitik postopamo enako kot zgoraj opisano.


V tem prispevku