Delovni koledar

Preglednica delovnih koledarjev prikazuje delovne koledarje podjetja, ki jih podjetje lahko uporablja v različnih oddelkih, proizvodnih enotah,….

 

V tem prispevku