Pravila iskanja v polju šifra artikla

Pri vnosu vrstice na dokument (predračun, naročilo kupca, odprema, račun, naročilo dobavitelju, prevzem od dobavitelja, predprejem) nam polje "šifra artikla" omogoča iskanje artikla po različnih podatkih znotraj šifranta artikla. V polje šifra artikla je možen vnos do 70 znakov.

 

Ko je rezultat iskanja samo eden, se najdeni artikel vpiše na vrstico dokumenta. Če je rezultatov iskanja več, se odpre dodatno okno s preglednico najdenih artiklov, ki nam omogoča izbiro. Pravila za iskanje določenega artikla v bazi podatkov, na podlagi iskalnega izraza, so opisana v nadaljevanju.

 1. Ko želimo iskati po šifri za primerjavo, vnesemo#iskalni izraz. Za iskanje z delnim ujemanjem po šifri za primerjavo koristimo kombinacijo znakov #%iskalni izraz%.
  → zaključek iskanja

 2. Ko želimo iskati po šifri dobavitelja, ki se nahaja vnesemo: $iskalni izraz 
  → zaključek iskanja

Če se vsebina ne začne s posebnima znakoma (# ali $), potem iskanje poteka po naslednjih korakih: 

 1. Iskanje po šifri artikla
  → če ni zadetka, išče naprej
 2. Če je v nastavitvah vključeno »čitalec tipkovnica«
  • Iskanje po črtni šifri artikla
   → če ni zadetka, išče naprej
  • Iskanje po črtni šifri pretvornika
   → če ni zadetka, išče naprej
 3. Iskanje po šifri za primerjavo
  → če ni zadetka, išče naprej
 4. Iskanje po nazivu 1 in nazivu 2 artikla
  → če ni zadetka, ki ustreza le enemu iskalnemu nizu, sistem vrne vse delne zadetke

Le iskanje po Nazivu artikla vrne rezultate z delnim ujemanjem, vsa ostala iskanja zahtevajo popolno ujemanje iskalnega niza z zapisom v bazi. Opisana funkcionalnost velja za različne module. Naslednje slike prikazujejo lokacijo omenjenih podatkov znotraj šifranta artikla.

 • Šifra za primerjavo vsebuje 50 znakov:
 • Šifra artikla dobavitelja vsebuje 30 znakov:

 • Šifra artikla vsebuje 20 znakov:

 • Črtna šifra artikla vsebuje 20 znakov:
 • Črtna šifra pretvornika vsebuje 20 znakov:
 • Naziv 1 in naziv 2 vsebujeta 30+30 zanakov:

Primeru uporabe za iskanje po šifri za primerjavo na primeru spodnjih podatkov


 • Iskalni izraz "ABC" ni našel polnega ujema v šifri artikla ali črtni šifri, zato je ponudil tri artikle, ki imajo iskano vsebino v polju šifra za primerjavo. Če zadetka ne bi bilo v šifri za primerjavo, bi iskal naprej delno ujemanje po nazivu artikla.


 • Iskalni izraz #%ABC% išče delno ujemanje kjerkoli v polju "šifra za primerjavo"

 • Iskalni izraz #AB% vrne zadetke, kjer se začetek vsebine polja šifra za primerjavo začne z "AB".

 • Iskalni izraz #%C vrne zadetke, kjer se konec vsebine polja šifra za primerjavo konča s "C".


V tem prispevku