Javni sektor – nove šifre za JS – I111

Dne 09. 09. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 117/2022 objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

V šifrant je dodana nova vrstica:

  • I111 – dodatek za spremstvo učencev na ekskurziji in športnih dnevih (povračilo stroškov)


Vsi tisti, kateri boste pri obračunu plače za mesec september 2022 obračunali to vrsto dodatka, si morate namestiti verzijo iCentra 2022.14.001 katera bo predvidoma objavljena 03.10.2022 ali novejšo!!!

Po namestitvi verzije si morate najprej urediti tudi novo vrsto obračuna v skupini šifer JS – I (povračilo stroškov). 

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna

V sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, kakšno imate prvo prosto šifro v skupini I. Nato se postavite na vrsto obračuna I11 (Dnevnice nad uredbo) ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz  .

Vnesite prvo prosto šifro v skupini I ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

V našem primeru je to prosta šifra I67 – Spremstvo dijakov na ekskurziji.

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Dodatek mora biti urejen na enak način kot Dnevnica nad uredbo, saj je celoten izplačan znesek obdavčen.

Greste na zavihek Izračun, kjer morate imeti v razdelku Znesek – Izračun urejen na Vnos. V kolikor imate nastavitev na tem zavihku urejeno kot prikazuje spodnja slika, ni potrebno zavihka urejati.


Nastavitve potrdite.

V tem prispevku